Editorial – Orașul nostru și spațiul nostru public

sorin-ciurariu Despre arhitectura spațiului public, loc de beneficii comune, de interacțiune, dar și de responsabilitate.

Subtitlul este contradictoriu. Spațiul public reprezintă expresia sistemului social, a democrației în cazul nostru, în urbanism. De aceea orice decizie de intervenție trebuie luată după principii democratice și asumată ca atare.

Arhitectura, în acest caz, ar trebui să se adreseze tuturor cetățenilor, cu o abordare de sinteză a unor valori democratic acceptate. Prin discursul său spațial, arhitectul ar trebui să ofere calitate într-un context cultural vizionar. Nu imaginez că, o dată adoptată spațial, o soluție să mai poată fi alterată sau să nu fie pusă în operă cu materiale de calitate și cu tehnologie adecvată, decât în cazuri de justă necesitate. Cred că nu am o imaginație bogată…

Produsul finit trebuie să fie salubru și salubrizabil, căci curățenia spațiului public este esențială.

Urmează calitatea materialelor, durabilitatea și punerea lor în operă. Nu trebuie să uităm că în majoritatea cazurilor corpul nostru interacționează tactil, prin mers sau repaus, cu acestea, în condiții climatic diverse.

În final, avem multitudinea percepțiilor spațiului: optica diurnă și nocturnă, acustica și, nu în ultimul rând, calitățile olfactive specifice.

Toate acestea concură la atractivitatea spațiului public, care, dacă prin funcționalitate și adaptabilitate poate susține tipuri de interacțiuni diversificate, ne permite să putem vorbi despre calitate spațială, ce poate deveni cândva referință și identitate. Doar atunci va avea un nume.

Scriu aceste simple considerații în speranța că, în sfârșit, ne vom putea bucura de un spațiu public reabilitat după criterii calitative, contemporane și cu dorința de a împărtăși experiențe cultural-europene. Sunt optimist.

Cu respect,

arh. Emilian Sorin Ciurariu